Det har blivit en hel del mer administrativt arbete under resan från enmansföretag – till idag, ett företag med skickliga medarbetare.

MF Precision arbetar med avancerad skärande bearbetning i de material som idag förekommer inom teknikindustrin. Vi arbetar med små- till medelstora serier, där krävande kvalitéts- och miljömål är en förutsättning för en hög servicenivå.
Företaget har utvecklas från ett relativt enkelt legoföretag för skärande bearbetning – till ett företag som kan erbjuda marknaden effektiva konstruktionslösningar, prototyper och delsystemlösningar.

Med den stenhårda konkurrens som råder inom teknik, gäller det att ligga i framkant. Detta kräver en avancerad maskinpark och medarbetare med hög kompetens inom skärande bearbetning. MF Precision jobbar systematiskt för att utveckla såväl kompetens hos de anställda, och att hela tiden försöka hänga med i den maskinteknik som är ledande. Företaget påbörjade 2007 införandet av ett verksamhetsstyrningssystem, ISO 9000, som var färdiginstallerat i slutet av 2008.